Traduccions i Estil - Arqurate
Marketing 2.0, Marketing directo (BTL), Retail Marketing, Marketing cooperativo, Herramientas de fidelización.
marketing
23032
page-template-default,page,page-id-23032,,select-theme-ver-3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

TRADUCCIONS I ESTIL

El món es fa petit, i alhora, la societat cada vegada més global. Els clients ja no estan només al nostre país i necessitem comunicar en idiomes diferents. D’altra banda, el llenguatge és la base de la nostra comunicació. Escriure amb correcció i propietat no només és essencial per transmetre els nostres missatges de forma precisa i unívoca i generar l’impacte desitjat, sinó que és part fonamental de la nostra imatge com a empresa i marca.

-. Traducció de textos: realitzem traduccions en diversos idiomes, especialment en espanyol, català, anglès i francès. Per a tot tipus de textos i documents, tant on line com impresos.

-. Correcció ortotipogràfica i d’estil: mitjançant la correcció ortotipogràfica vam corregir els errors ortogràfics i de puntuació, ajustant-nos a les normes de la RAE (2010), i unifiquem criteris en l’ús de cometes, accents, abreviatures, etc. En la correcció d’estil eliminem els errors i les imprecisions de vocabulari, augmentem la riquesa lèxica i eliminem falques i vicis lèxics, corregim els errors gramaticals i ajustem el text a les normes i als usos assentats, solucionem les inconsistències sintàctiques (concordança, correlació de temps verbals, règim preposicional, etc.), i donem major fluïdesa i adequació al text mitjançant l’elecció de recursos sintàctics precisos i ben treballats, etc.

-. Creació de textos: dit d’una altra manera, podem escriure. Generar textos a partir de documentació lliurada pel client per completar catàlegs, manuals, informació corporativa, etc.; elaborar textos totalment creatius, partint de zero i sota les premisses del client sobre una temàtica determinada, encarregant-nos també de la recerca i selecció de la informació per elaborar aquests textos.