SMA – Programa OffGrid Partner

Disseny i maquetació de la imatge general i papereria de la certificació per al desenvolupament i execució d’instal·lacions fotovoltaiques aïllades i híbrides amb equips de SMA.

Partint de la imatge actual del logo de SMA es va dissenyar un nou logotip específic per a la nova certificació i la seva papereria corresponent.

Politica dommies2

SMA Advance – Política de dummies

Disseny i maquetació de tríptic en format A5 horitzontal explicatiu dels requisits per sol·licitar el préstec o compra d’un equip d’exposició (dummy) com a membre del Club SMA Advance.

SMA Advance – Plec de condicions

Disseny i maquetació de díptic en format A5 horitzontal explicatiu dels requisits per formar part del Club SMA Advance i els passos a seguir per a l’activació de la targeta d’acreditació com a membre.

SMA Advance – Fullet de divulgació

Disseny i maquetació del fullet en format A5 horitzontal, per donar a conèixer entre els especialistes del mercat fotovoltaic al Club SMA Advance, l’evolució del Club SMA Avant, les característiques i els beneficis que s’obtenen en formar part d’ell.

Qüestionari Off-Grid SMA

Disseny i maquetació de qüestionari amb l’estil gràfic de SMA per a professionals de les instal·lacions fotovoltaiques aïllades (Off-Grid).