SEO

Quins factors posicionen millor a Google?

Tens un web estupenda, li has dedicat molt de temps i esforç … ¿perquè no la vegi ningú?

La visibilitat de la teva empresa és clau (si la teva web no està ben posicionada, no existeix), i per això vols aparèixer en les primeres posicions de Google, el cercador més utilitzat al nostre país. Entre el 60% i el 80% dels clics de les visites a les webs provenen dels cercadors, i a més, pocs usuaris van més enllà dels resultats que apareixen entre la primera i la segona pàgina.

És cert que ningú sap realment com funciona l’algoritme de Google, que, a més, va canviant periòdicament, però sí sabem que alguns factors influeixen decisivament en el posicionament d’una pàgina.

Treballarem bé el SEO

Per començar, què és això del SEO (Search Engine Optimization)? És un conjunt d’estratègies que intenten aconseguir una bona posició després d’un procés de recerca. És a dir, configurar els continguts del teu lloc web, així com optimitzar el propi lloc web, de manera que els cercadors els considerin rellevants i apareguis en les primeres pàgines de resultats quan algú introdueixi una paraula relacionada amb el teu producte o servei.

El SEO és tan important que s’ha de tenir en compte en el mateix moment en què es desenvolupa un nou web. I com el posicionament en els cercadors no és una cosa immutable, els programadors tenen molt en compte tot el necessari per millorar i optimitzar l’estructura i continguts de la pàgina web per obtenir els resultats de posicionament desitjats.

Factors que influeixen en el posicionament SEO

Quan busquem un concepte a Google, aquest agrupa les pàgines d’un web i després les ordena d’acord a un algoritme intern. Per elaborar el rànquing d’aparició, recorre a dos tipus de factors: externs (Off Site) i interns (On Site).

Els factors Off Site no els podem controlar directament, i tenen a veure amb la fiabilitat d’una web:

• El criteri més rellevant és el comportament de l’usuari, perquè, segons les pàgines i freqüència amb que les visiti, així com la ubicació del seu IP, el cercador varia els resultats que mostra.

• L‘experiència de l’usuari (com navega i què consulta) és important perquè determina la forma en què arriba als resultats que desitja, influint en això especialment les recerques que fa des del seu dispositiu mòbil.

• Els links externs. Per a Google té més valor la qualitat dels enllaços que la seva quantitat: enllaços que dirigeixen a un lloc web de contingut de qualitat pesen més que un gran nombre d’enllaços a un web amb poc contingut o poc “treballat”.

• La presència en xarxes socials: un web amb mencions, links compartits, etc. en xarxes socials obtindrà millor posició en els resultats de les recerques en els cercadors.

D’altra banda, els factors interns (On-Site) tenen a veure amb la pàgina web i els podem gestionar de manera que als cercadors els costi menys trobar la nostra pàgina. Els més importants són:

• El contingut: sens dubte, quan a la nostra web oferim contingut ben elaborat, original, veraç i interessant, les probabilitats d’un millor posicionament en els cercadors augmenten i molt. Per a això, els articles haurien de tenir més de 1000-1500 paraules perquè es posicionin millor, així com triar bé les etiquetes i col·locar-les de forma natural en els textos. No cal dir que la gramàtica i ortografia són crucials a l’hora d’escriure els teus articles, una cosa que Google té també molt en compte.

• El codi HTML: ha d’estar ben estructurat, contenir les etiquetes rellevants (els h1, h2, h3) l’etiqueta “meta-description”, etc. que permetin als motors de cerca indexar la pàgina i mostrar-la. A més d’això, l’estructura de l’URL també s’ha de cuidar de manera que faciliti el rastreig als cercadors, que també facilitarà la navegació als usuaris.

Què més podem tenir en compte?

La llista de factors que intervenen en el posicionament i que podem controlar pot ser extensa, però ens quedarem amb alguns dels més útils:

1. Ús de paraules clau. Les paraules clau fan referència al concepte o contingut que volem trobar al cercador. Imprescindible que estiguin en el títol perquè, al buscar determinada temàtica que s’aborda en els teus articles / web, et posicionin bé entre els resultats. A les paraules clau del títol cal afegir les de la pàgina, que han d’aparèixer al llarg del text, amb els seus sinònims i altres paraules que poden tenir relació amb el tema. També posiciona molt que la paraula clau formi part del domini o del subdomini, però amb mesura, perquè no afecti la rellevància del domini arrel. Per saber quant hem de repetir la paraula clau podem dividir el nombre total de vegades que es repeteix la paraula clau pel nombre total de paraules que té una pàgina o etiqueta; hauria d’estar entre l’1% i el 3%.

Keywords

2. Tot i que s’ha qüestionat si realment indexen positivament, és un fet que les fonts i referències atorguen a la pàgina web més autoritat que a un altre que no les inclogui, de manera que en principi compten per al posicionament (i, en qualsevol cas, concedeixen més credibilitat als teus continguts).

3. Les llistes numerades posicionen bé perquè ajuden a l’ordre i llegibilitat de la informació. Podeu fer servir nombres, lletres, “bullet points” …

4. El contingut multimèdia. Els vídeos, presentacions, webinars, etc. faciliten a l’internauta la comprensió dels continguts (a part d’augmentar el temps que passen connectats a la nostra pàgina). A més, solen incloure enllaços a llocs rellevants, de manera que Google els té molt en compte.

5. Parlant de contingut multimèdia, molts experts en SEO consideren els vídeos de Youtube com una eina molt potent per aconseguir una bona posició en el cercador. A part de tenir moltes característiques que “puntuen”, no oblidem que Youtube és propietat de Google, amb la qual cosa el cercador indexa millor les pàgines que situen vídeos en aquesta plataforma.

6. Contingut duplicat. Google penalitza aquelles webs que copien contingut d’altres. Potser fa uns anys el cercador no podia controlar-ho, però ara ja és capaç de discriminar i prioritzar les pàgines amb continguts originals i exclusius.

7. Actualitzar periòdicament els continguts. Un web viva és més atractiva i interessant i Google ho premia. Els continguts s’han de renovar, cuidant tant la qualitat com l’extensió dels articles o textos. Revisar les actualitzacions que ha anat tenint la URL també és important, veient les que hem fet i d’aquí posicionar en els resultats. Així mateix, cal realitzar actualitzacions periòdiques de la pàgina web, ja sigui afegint contingut nou o modificant l’existent.

8. Evitar arxius pesats. Això sí, tant en els teus continguts multimèdia com en altres tipus d’arxius, has d’intentar que no siguin molt pesats, perquè produeixen una mala experiència en la navegació (pels retards en els temps de càrrega i la possibilitat d’injectar codi maliciós) i Google els penalitza. Presta atenció a la mida de les fotos, elements gràfics, vídeos i als documents adjunts descarregables. Per cert, a les teves imatges i fotos, no oblidis mai escriure l’etiqueta Alt, el títol, descripció i llegenda.

9. Popularitat a xarxes socials. Això té a veure amb totes les mencions, retuits, enllaços, i cites a xarxes o el fet que comparteixin el teu material publicat a Google+, Facebook o Twitter, Instagram, etc. Així mateix, a tenir en compte que el reconeixement de marca genera valor, ja que en molts casos són recerques realitzades directament pel nom del domini o mitjançant mencions sense enllaços.

10. Disseny “responsive” de la pàgina web. És a dir, que la teva web s’adapti i vegi perfectament en suports diferents d’un ordinador, com la tablet i el mòbil. Si es facilita la navegació, els usuaris romanen més temps connectats a la nostra web. En aquest sentit també és rellevant la velocitat de càrrega de la web (relacionat amb el punt 3).

11. L’edat i història del domini: un web amb més trajectòria es posiciona millor, sempre que es treballi bé el contingut (publicar novetats, noves pàgines, canvis estètics, imatges noves, enllaços, etc.) perquè es generi trànsit per la web. Google fins i tot té en compte l’evolució del domini: si ha tingut penalitzacions, en quin tipus d’IPs ha estat, etc. D’altra banda, comptar amb un certificat SSL no està de més, ja que facilita la categorització d’un element positiu per al domini i els servidors. Actualment ja és un estàndard enfront de l’http.

12. La visibilitat del domini. El whois de Google pot veure tots els elements que conformen el domini, tant del registrador com de qui l’usa. No és recomanable tenir un Whois privat perquè, en aquest cas, Google considera que tens alguna cosa a amagar.

13. Taxa d’adquisició d’enllaços. Un altre dels elements que s’ha de monitoritzar és la taxa d’adquisició d’enllaços. Assenyala el nombre d’enllaços que s’adjudiquen a un lloc de manera diària i dóna idea que un augment en la xifra significa que el lloc està guanyant popularitat; per contra, si disminueix està perdent popularitat.

14. Enllaços sortints, qualitat i quantitat. És crucial incorporar enllaços de la teva pàgina a altres pàgines, però intenta que aquestes últimes siguin dominis reconeguts i no petits blocs o pàgines que amb prou feines alguns visiten. Però no a qualsevol pàgina: Google detecta que les pàgines enllaçades tinguin a veure amb la teva temàtica; si no tens interessos en comú o audiències similars et penalitzarà. Pel que fa al nombre d’enllaços, al final dependrà de la longitud del text: per a un text d’unes 500 paraules, són suficients 3 o 4 enllaços sortints, i per a textos més extensos, fes-ho proporcionalment.

15. Els enllaços interns cap a la mateixa pàgina. A tenir en compte primer perquè donem rellevància a altres pàgines, insistint en enllaçar aquelles pàgines més destacades del web (i evitant enllaços trencats que frustren a l’usuari). En aquest punt, cal anar amb compte amb els enllaços d’afiliació, els ingressos vénen principalment a través d’AdWords, una cosa que Google penalitza.

16. La localització del servidor és rellevant quan per a la teva empresa és essencial posicionar-te en un àmbit geogràfic específic. Com les recerques geolocalitzades són les més habituals a Google, ajudarà al teu posicionament que el servidor estigui localitzat en aquest país.

17. Avaluació o interacció dels usuaris. I referit al punt anterior, si els teus productes o serveis privilegien la ubicació i que puguin vincular-se a plataformes com Booking, Trivago, TripAdvisor, això ajudarà al teu SEO perquè a l’haver com a factor principal la ubicació i que bona part de la informació està generada pels propis usuaris, tindrà molta influència en els resultats de cerca per la teva web.

18. L‘Extensió de les URL. En els últims anys la tendència és a escurçar l’extensió de les URL. A causa que els cercadors capten la informació directa del teu lloc, les URL molt llargues poden generar dificultats a l’hora de posicionar en els millors llocs.

19. El “footer” o peu de pàgina: ha d’estar ben dissenyat i estructurat, amb informació rellevant, links a les pàgines clau i també la informació de contacte. Cal recordar que el “footer” apareix en totes les pàgines del web, per tant, és un element molt rellevant per al posicionament.

20. Polítiques de privacitat. Aquestes pàgines ajuden a generar confiança en els usuaris, i els permet consultar i conèixer l’ús que podem fer de les seves dades personals. Definitivament Google les té en compte, i com estan en el “footer”, insistim, apareixen en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web.

21. Pàgina de contacte. Igual que l’anterior, la pàgina o formulari de contacte és rellevant perquè augmenta la credibilitat i la proximitat a l’usuari. Google ho indexa positivament perquè conté informació d’interès per a l’usuari, legitima la pàgina i dóna sentit al Whois.

22. Arquitectura del lloc. Un altre factor que suma al posicionament del teu web. Cal cuidar que sigui correcte, amigable i coherent, ja que Google valora molt els llocs que treballen baixos esquemes limitats o en un nínxol, és a dir, els que parlen d’una sola temàtica, els llocs especialitzats, i no valora tan bé les pàgines molt generals. Així, millor parlar de coses interrelacionades, centrant els temes i en la qualitat.

23. Densitat d’etiquetes. La densitat i quantitat de “keywords” ja no tenen la mateixa preponderància que anys enrere. Si bé és cert que Google té en compte la densitat de paraules per identificar de què tracta una determinada pàgina, cal vigilar que la densitat d’etiquetes no sigui massa alta per evitar un efecte negatiu.

 ¿Disparem a tot el que es mou?

Hi ha molts factors que intervenen a l’hora d’optimitzar el posicionament SEO, però cadascú ha de triar el que millor s’adeqüi a les seves necessitats, al tipus d’usuaris als quals es dirigeix ​​i a l’estructura de la seva pròpia pàgina web.

No podem disparar-li a tot el que es mou, perquè sovint no tenim ni recursos ni temps per a tot. No oblidis que és una carrera de fons; no estem sols i els altres també corren, pel que has de pensar més a llarg termini. No existeix la fórmula magistral, però la combinació de diversos d’aquests factors, sens dubte t’ajudaran a millorar el posicionament SEO de la teva web a internet.

Sense comentaris

Publica un comentari