treball invisible

El treball invisible que no sempre es valora

En la relació entre Agència i Client hi ha aspectes que aquest darrer no sempre aprecia, o millor dit, dels que, probablement, no en sigui conscient. Aquests aspectes, que es tradueixen en moltes hores de dedicació i feina, de vegades són difícils de justificar i de traduir en valor econòmic.

Quan el Client passa un projecte a l’Agència, aquesta valora tot el necessari per fer-ho: recursos econòmics i humans, materials, desplaçaments, col·laboració amb altres proveïdors o professionals, etc., i tot això es reflecteix en una cotització o pressupost a valorar pel Client.

Aquestes hores difícils d’incloure en la factura

Sovint el treball de l’Agència implica moltes hores que, encara que lògicament han d’aparèixer a la factura, no s’entenen fàcilment per part del Client.

Un bon exemple és el que passa amb els “gadgets” o articles de merchandising. El Client té un esdeveniment i vol regalar alguna cosa diferent i especial, alguna cosa que sorprengui els seus convidats (avui en dia que tots tenim de tot). A partir d’aquí l’Agència posa en marxa l’engranatge, movent cel i terra per oferir en un temps rècord (perquè habitualment l’encàrrec és urgent) diverses propostes, amb un preu per unitat que comprèn el marcatge del logotip en l’article (tot un apartat en si mateix quan considerem les pantalles, cost per color, tècniques de marcatge o impressió, mida i posició de l’marcatge …), les manipulacions, els ports, etc., i òbviament, el temps i esforç dedicats. I quan el Client veu el que li costa el gadget, comença la sessió de soc marroquí, amb els seus regatejos i altres, que de vegades inclouen una contraproposta del propi Client amb aquest mateix gadget que ha vist a internet a meitat de preu.

En un altre exemple, quan cal crear un logotip, hi ha un treball previ i complex de recopilació d’informació (de la mateixa empresa, dels seus objectius, de la competència, etc.), un temps de generació d’idees, un altre temps per plasmar aquestes idees, dibuixar, preparar esbossos, treballar amb colors i grafismes, etc. I en una sola xifra s’ha de condensar tot aquest esforç.

És important explicar els processos als nostres clients, perquè no imaginin que el briefing es passa a l’dissenyador i, tal qual, ell/a fa uns dibuixos o còpia d’internet alguns logos i els retoca perquè no es vegin iguals.

En la dedicació exclusiva rau l’autèntic valor de l’Agència

Les agències de màrqueting i comunicació, les de publicitat, les de relacions públiques, etc., tenen molts clients o comptes, i tots i cada un precisen d’un tracte totalment personal i individualitzat, com no podria ser d’una altra manera.

Aquesta dedicació en exclusiva, amb temps i persones 100% implicades en cada projecte del Client, representa el veritable valor que l’Agència ofereix al mateix, i, per a aquest, hauria de ser el concepte més valuós. Perquè durant aquest temps l’Agència concentra tot el seu potencial en resoldre i ajudar de la millor manera possible i amb la màxima eficiència i eficàcia al Client en les seves necessitats.

Per això és tasca de nosaltres, les agències, informar, educar i conscienciar els nostres clients del valor i del cost d’aquesta dedicació.

Sense comentaris

Publica un comentari